Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 11 2019

4103 5f8f 500
Reposted froms3 s3

May 10 2019

4022 4091 500
Już nie żyjesz s01e02
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere

May 09 2019

2827 9f94 500
Reposted fromverronique verronique

May 05 2019

Są dwa rodzaje komplementów: takie gdy mówisz to co kobieta i tak wie ale potrzebuje to usłyszeć i takie których się nie spodziewamy. Ten drugi rodzaj jest ważniejszy.
— Swatamy naszych szefów
Reposted fromresort resort
Zerwałam z nim 36 dni, 9 godzin i 7 minut temu. Czuję się dobrze ale czasami... cały czas tęsknie za nim.
— Noemi and Ely's No kiss list
Reposted fromresort resort
Kiedy wątpisz stajesz się łatwym celem
— Kapitan Marvel
Reposted fromresort resort
Jak na kogoś kto jest miły to zachowujesz sie jak suka.
— Ziomalki
Reposted fromresort resort

May 02 2019

7289 3ef9 500
Reposted froms3 s3

April 29 2019

2675 143f 500
Reposted from2017 2017 viakolegakolegi kolegakolegi

March 31 2019

1556 9436 500
Reposted fromvertigo-x vertigo-x

March 22 2019

4490 45de 500
Reposted froms3 s3 viamemez memez

March 11 2019

Jest czasem taki dzień w życiu kobiety, że nie cieszy cię kolejna para butów po przecenie.
— Rozmowy nocą
Reposted fromresort resort
Słuchaj, dlaczego Bartek to Harry? To ma jakiś związek z Harry Potterem? Że co, że też ma taką dużą różdżkę?
— Rozmowy nocą
Reposted fromresort resort

March 04 2019

8593 2882
Reposted frompotatos potatos

February 21 2019

1112 9cf7 500
Reposted fromninjaseksu ninjaseksu viapotatos potatos

February 20 2019

Reposted fromdojenka dojenka

February 19 2019

0138 fb81 500
Reposted from2017 2017

October 31 2018

7325 d0a2 500

Reposted fromiblameyou iblameyou

October 26 2018

2747 bb56 500
Reposted fromverronique verronique

October 24 2018

wbijać.

Reposted fromstrangeee strangeee
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl